HİZMETLERİMİZ

Fore Kazık Ankrajlı İksa

İnşaat sektörünün hızla yaygınlaştığı günümüzde yatırımcılar mevcut arazilerini mümkün olan en geniş şekilde kullanmak istemektedirler. Bu durum günümüz koşullarında daha geniş ve derin kazı ihtiyacı doğurmaktadır. Uygulama yapılacak arazilerde zemin özelliklerine ve çevre yüklerine göre değişik İksa Sistemleri uygulanabilir.

Bilhassa çevre bina yüklerini fazla olması durumunda Fore Kazık Ankrajlı İksa sistemi uygulanır. Önce fore kazık imalatı yapılır, kazıklar bir başlık kirişi ile bağlanmasının ardından hafriyat kademeler halinde açılarak ankraj uygulamasına geçilir. Bu işlem istenilen verimliliğine inilinceye kadar devam eder. Zeminde su problemi yaşanmadığı durumda Fore Kazıklar belirli aralıklarla imal edilir, aksi takdirde kesişen fore kazık imalatı yapılır.
designed by Bando Interactive