HİZMETLERİMİZ

Mini Kazık Ankrajlı İksa

Uygulama alanının dar olduğu, (iki bina arası, ara sokak vs.) fore kazık makinasının giremediği köprü altı, tünel vs gibi yerlerde ve zeminin çok sert olması durumunda kompressör yardımıyla havalı sistem uygulanarak mini kazıklı iksa uygulaması yapılalabilir.

Önce Mini Kazık imalatları yapılır ve başlık kirişi ile bağlanır. Daha sonra kademeler halinde ankraj imalatlarına geçilir. Kuşak kirişinin bağlanmasının ardından günü geldiğinde hidrolik kriko ile germe işlemi yapılır. Bu işlemler kademeler halinde istenilen kazı derinliğine ulaşılıncaya kadar devam ettirilir.
designed by Bando Interactive